Salaojaremontti

Salaojien huuhtelu ja kuvaus

Salaojien huuhtelu on tyypillisesti tehtävä noin kymmenen vuoden välein. Salaojien huuhtelu on huoltotoimenpide joka tehdään vain kun tarvetta ilmenee. Jos salaojien tarkistuskaivot eivät täyty, eikä sadevettä kerry talon ympärille, ei huuhtelullekaan todennäköisesti ole tarvetta.

Salaojien kuntotarkastus

Ennen huuhtelua tehdään kuntotarkastus joka tyypillisesti tehdään tarkoitukseen sopivalla putkistovideokameralla. Videokuvaus paljastaa mahdolliset salaojien tukkeumat tai rikkoontumisen. Tukkeumat ovat tyypillisesti lehdistä ja muusta maa-aineksesta ajan mittaan aiheutumia tukkeumpia. Salajien rikkoutumiset voivat johtua esimerkiksi juurakoista.

Salaojien kuntotarkastuksen perusteella voidaan tehdä päätös joko salaojien huuhtelun tai mahdollisesti jopa salaojaremontin tarpeellisuudesta. (Salaojaremontti)

Salaojien huuhtelu

Varsinainen salaojien huuhtelu tehdään kovalla vedenpaineella. Vettä johdetaan salaojaputkistoon yhdistelemällä suurta vedenpainetta, sekä imua. Vuorottainen puhallus ja imu saa aikaan salaojassa olevan jätteen irtoamisen.

Lopuksi loka-auto imee salaojaputkistossa olevan jätteen ja lietteen, joka kuljetetaan asianmukaiseen paikkaan.